Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-109-s
Name:
Business Law
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Brożyna Michał (mbrozyna@zarz.agh.edu.pl)
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą IP1A_U10 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych IP1A_W14 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych IP1A_W12 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw IP1A_W16 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Prawo gospodarcze

Na wyładzie omawiane są zagadnienia dotyczące:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Beck 2011
M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia. 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None