Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyka II
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-201-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi jasno fomułować wypowiedzi i wyciągać logiczne wnioski IP1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone i stosować je w geometrii i fizyce IP1A_U01, IP1A_U09, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Umie obliczać pochodne cząskowe oraz potrafi wykorzystać dowyznaczania wartości optymalnych funkcji IP1A_U01, IP1A_U09, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U003 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych IP1A_U01, IP1A_U09, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U004 Umie oliczać całki podwójne przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych IP1A_U01, IP1A_U09, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Zna metody obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Zna metody wyznaczania wartości optymalnych funkcji wielu zmiennych IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W004 Zna interpretację całek geometryczną i fizyczną całek podwójnych IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi jasno fomułować wypowiedzi i wyciągać logiczne wnioski + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone i stosować je w geometrii i fizyce + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać pochodne cząskowe oraz potrafi wykorzystać dowyznaczania wartości optymalnych funkcji + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie oliczać całki podwójne przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody wyznaczania wartości optymalnych funkcji wielu zmiennych + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna interpretację całek geometryczną i fizyczną całek podwójnych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Całki nieoznaczone,całka oznaczona i jej zastosowania.
2.Rachunek różniczkowy funkcji dwu i trzech zmiennych,pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne i warunkowe, funkcje uwikłane, pochodne i ekstrema funkcji uwikłanej
3.Liczby zespolone, działania na liczbach zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej
4.Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I i II, równania o rozdzielonych zmiennych, zupełne, liniowe%.Całka podwójna i jej zastosowania geometryczne i fizyczne
5. Szeregi liczbowe i potęgowe

Auditorium classes:

Na ćwiczeniach audytoryjnych rozwiązywane są zadania zgodnie z programem wykładów:
1.Całki nieoznaczone, całka oznaczona i jej zastosowania
2.Rachunek różniczkowy funkcji dwu i trzech zmiennych,ekstrema lokalne i warunkowe, funkce uwikłane, pochodne i eksrema funkcji uwikłanej
3.Liczby zespolone, działania na liczbach zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej
4.Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I iII, równania o rozdzielonych zmiennych, zupełne i liniowe
5. Całka podwójna i jej zastosowanie geometryczne i fizyczne
6.Szergi liczbowe i potęgowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 3 h
Preparation for classes 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną oceny z egzaminu OE i oceny zaliczenia ćwiczeń OC
OK=0.7 OE + 0.3 OC

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.W.Krysicki,L.Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz.IiII PWN Warszawa 2002
2.W Stankiewicz Zadania z matematyki dla wyższych uczelni cz.IiII PWN Warszawa 2001
3.J.Niedoba,W.Niedoba Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe AGH Kraków 2005
4.H.Gurgul Matematyka dla studentów zarządzania AGH. Kraków 2010
5.W.Żakowski,W.Kołodziej Matematyka cz.II WNT Warszawa 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.W Niedoba. A.Gonet; Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej PWSz Krosno 2003
2.W Niedoba . Matematyka wyższa dla licencjatów WSZiB 2010
3.J.Niedoba.W Niedoba ;Równania różniczkowe i cząstkowe AGH.Kraków 2005

Additional information:

None