Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-405-s
Name:
Podstawy konstrukcji maszyn
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Załucki Jerzy (zalucki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Załucki Jerzy (zalucki@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe oraz współpracować w grupie, a także rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn IP1A_K03, IP1A_K01, IP1A_K04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe elementy maszyn i sposoby ich połączenia IP1A_U01, IP1A_U07, IP1A_U17, IP1A_U02, IP1A_U14, IP1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o konstrukcji i budowie maszyn IP1A_W08, IP1A_W10, IP1A_W11, IP1A_W03, IP1A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna zasady działania podstawowych elementów maszyn IP1A_W08, IP1A_W10, IP1A_W11, IP1A_W03, IP1A_W05 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe oraz współpracować w grupie, a także rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe elementy maszyn i sposoby ich połączenia + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o konstrukcji i budowie maszyn + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady działania podstawowych elementów maszyn + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Zasady konstrukcji maszyn. Klasyfikacja części maszyn.
 2. Połączenia nierozłączne: nitowanie, spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie.
 3. Połączenia rozłączne: śrubowe, wciskowe, wpustowe, sworzniowe, kołkowe.
 4. Wały i osie.
 5. Łożyska toczne i ślizgowe.
 6. Przekładnie mechaniczne.
 7. Sprzęgła.

Project classes:

Wykonanie projektu pokazującego możliwość zastosowania wybranych części maszyn i połączeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ocen z kolokwium obejmującego wykłady (0,5) oraz z projektu (0,5)

Prerequisites and additional requirements:

zaliczenie przedmiotów: Geometria i grafika inżynierska, Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Materiałoznawstwo, Mechanika i wytrzymałość materiałów

Recommended literature and teaching resources:
 1. Podstawy konstrukcji maszyn (red. nauk. Z. Osiński). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 2. Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1, 2, 3 (pod red. M. Dietricha). Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 3. Kurmaz L. W., Podstawy konstrukcji maszyn: projektowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Maluśkiewicz P., Podstawy konstrukcji maszyn : dla studentów kierunków niemechanicznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 5. Skoć A., Podstawy konstrukcji maszyn. T.1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006, 2008.
 6. Skoć A., Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstawy konstrukcji maszyn. T.1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None