Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-512-s
Name:
Zintegrowane systemy zarządzania
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

Wykorzystując oprogramowanie klasy ERP (Comarch ERP XL, Symfonia SAGE) studenci poznają zarządzanie podstawowymi procesami biznesowymi oraz wybranymi zasobami przedsiębiorstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. IP1A_K07, IP1A_K09, IP1A_K01 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją. IP1A_W04, IP1A_W09 Activity during classes,
Test,
Case study,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student umie wykorzystać systemy baz danych, użytkować system planowania i zarządzania produkcją klasy ERP, system symulacji produkcji, zbudować hurtownię danych. IP1A_W04, IP1A_W09 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę pozwalającą mu na świadome wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. IP1A_W04, IP1A_W09 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę o roli baz danych w systemach internetowych oraz systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem IP1A_W04, IP1A_W09 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać systemy baz danych, użytkować system planowania i zarządzania produkcją klasy ERP, system symulacji produkcji, zbudować hurtownię danych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę pozwalającą mu na świadome wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o roli baz danych w systemach internetowych oraz systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Budowa hurtowni danych.
Operacje kadrowe i księgowe.
Operacje magazynowe.
Obsługa dokumentów handlowych.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Mikon, 2004.
 2. Brzozowski W., Kowalczyk K., Tomaszewski M.(red.), Kabza Z.: Zintegrowane systemy zarządzania, Opole: Politechnika Opolska, 2002.
 3. Banaszak Z.: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, 2001.
 4. Mazur A., Mazur D.: Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie, Madar, 2004.
 5. Michalski K.: Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie: systemy informatyczne a reinżynieria organizacji, Politechnika Śląska, 2001.
 6. Olszak C., Sroka H. (red.): Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Katowice:
 7. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP. Romuald OGRODNIK, Artur BATOR, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 2. Konstrukcja systemu informatycznego sporządzającego prognozy ostrzegawcze dla przedsiębiorstwa górniczego. Artur BATOR, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : V konferencja : Zakopane, 14–16 stycznia 2002.
 3. Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania. Artur BATOR, Romuald OGRODNIK, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 4. Praktyczne aspekty wdrażania systemów informatycznych. Artur BATOR, Marek KĘSEK W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 5. Zastosowanie systemu ekspertowego przy budowie systemu wczesnego ostrzegania na kopalni. Artur BATOR, W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie ’2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000
Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego (ćwiczenia laboratoryjne).