Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-611-s
Name:
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi prowadzić i raportować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim w zakresie PR, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskiem, zarządzania zasobami ludzkimi, rozumiejąc jego rolę w procesie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem IP1A_K01, IP1A_K04 Test results
Skills
M_U001 Student potrafi wdrożyć i prowadzić proces CSR w przedsiębiorstwie IP1A_U01, IP1A_U05, IP1A_U15, IP1A_U09 Test results
M_U002 Student potrafi prowadzić kontrolę i raportowanie CSR w standardzie GRI G4 IP1A_U09 Test results
Knowledge
M_W001 Student rozumie filozofię, zasady i etapy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wraz z rolą Global Reporting Initiative (GRI). Na tej podstawie student potrafi interpretować wyniki raportów CSR przedsiębiorstw, używając do tego standardu GRI G4. IP1A_W13, IP1A_W12 Test results
M_W002 Student zna filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu i Global Reporting Initiative w standardzie G4 IP1A_W13 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi prowadzić i raportować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim w zakresie PR, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskiem, zarządzania zasobami ludzkimi, rozumiejąc jego rolę w procesie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wdrożyć i prowadzić proces CSR w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prowadzić kontrolę i raportowanie CSR w standardzie GRI G4 - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie filozofię, zasady i etapy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wraz z rolą Global Reporting Initiative (GRI). Na tej podstawie student potrafi interpretować wyniki raportów CSR przedsiębiorstw, używając do tego standardu GRI G4. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu i Global Reporting Initiative w standardzie G4 + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zasady CSR

  Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawienie do filozofii, zasad i składników CSR i Global Reporting Initiative, przede wszystkim w zakładach produkcyjnych

 2. Algorytm CSR

  Przedstawienie algorytmu wdrażania, utrzymywania i usprawniania CSR w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych

 3. GRI G4 jako światowy standard kontroli i raportowania CSR

  Zapoznanie z zasadami konstrukcja i algorytmem kontroli i raportowania w układzie drugiej trzeciej strony w standardzie GRI G4.

 4. Przykłady zastosowania CSR i GRI G4 w polskich pezedsiębiorstwach produkcyjnych

  Prezentacja zastosowań filozofii CSR i raportowania GRI G4 w kilku polskich przedsiębiorstwach z zatrudnieniem pow. 500 osób. Dobre i nieco gorsze praktyki.

 5. Kierunki rozwoju CSR

  Przedstawienie prawdopodobnych kierunków rozwoju CSR na świecie

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Contact hours 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego program wykładów. Planowany jest termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe.

Prerequisites and additional requirements:

lack

Recommended literature and teaching resources:

1. Visser W., Tolhurst N.: The World Guide to CSR: A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, 2010
2. Benn S., Bolton D.: Key Concepts in Corporate Social Responsibility, 2011
3. Crane A., Matten T., Spence L.: Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, 2013
4. Guide to GRI G4, 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Biuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii / red. nauk. Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA. — [S. l. : s. n.], 2010
2. Corporate identity jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego — {\it Corporate identity} as a basic element of creating the image of a modern mining company / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011
3. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015.
4. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012
5. Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku — [Building an image of a modern mining company in the free-competition market] / Paweł BOGACZ // W: II konferencja górnicza T–{U}V NORD Polska 2009 : 1–2 października 2009
6. Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — [Assessing of ecological potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 / pod red. Ireneusza Solińskiego ; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2008
7.

Additional information:

lack