Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-702-s
Name:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał przy przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej IP1A_K03, IP1A_K01, IP1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania prezentacji, która w sposób zwarty, ale zrozumiały, przedstawia wykonaną przez niego pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski IP1A_U07, IP1A_U08, IP1A_U04, IP1A_U02 Presentation
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej w oparciu o przedstawione zasady IP1A_U04, IP1A_U03, IP1A_U02, IP1A_U05 Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o zagadnieniach technicznych, które nie były w programie studiów, a także wiedzę związaną z zasadami przygowania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz wiedzę o zakresie i zasadach przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego IP1A_W08, IP1A_W15, IP1A_W09, IP1A_W07, IP1A_W04 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał przy przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania prezentacji, która w sposób zwarty, ale zrozumiały, przedstawia wykonaną przez niego pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej w oparciu o przedstawione zasady - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o zagadnieniach technicznych, które nie były w programie studiów, a także wiedzę związaną z zasadami przygowania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz wiedzę o zakresie i zasadach przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie aktywności na zajęciach seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None