Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systems engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-013-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zna zagadnienia, technologie oraz potrafi dobrać, zaprojektować oraz wykonać system według własnego projektu z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 potrafi myśleć i działać w sposób uwzgledniający trendy i uwarunkowania w nowoczesnych technologiach mutlimedialnych oraz ma świadomość skutków działalności inzynierskiej w zakresie inżynierii systemów ZIP1A_K01, ZIP1A_K02 Engineering project
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować element, system lub obiekt zawierający elementy wchodzace w skład systemu ZIP1A_U08 Project
M_U003 Potrafi dobrać, zaplanować oraz wykonać zadanie w zakresie inżynierii systemowej, zaprojektować obiekt, proces i system posiłkując się informacjami w literaturze i dostępnych bazach danych z wykorzystaniem prostych narzędzi inżynierskich ZIP1A_U06, ZIP1A_U09, ZIP1A_U05, ZIP1A_U08, ZIP1A_U12, ZIP1A_U01 Engineering project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania obiektów oraz systemów z wykorzystaniem narzędzi inżyneirskich ZIP1A_W16 Project
M_W003 zna podstawowe techniki, narzędzia i metody stosowane w inżynierii systemów ZIP1A_W02 Project
M_W004 Posiada wiedzę o zasadach doboru, cyklu życia urządzeń, rozwiązuje proste zadania inżynierskie z ZIP1A_W02, ZIP1A_W05, ZIP1A_W01, ZIP1A_W06 Execution of a project
M_W005 zna typowe technologie w zakresie inżynierii systemów ZIP1A_W05 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 potrafi myśleć i działać w sposób uwzgledniający trendy i uwarunkowania w nowoczesnych technologiach mutlimedialnych oraz ma świadomość skutków działalności inzynierskiej w zakresie inżynierii systemów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować element, system lub obiekt zawierający elementy wchodzace w skład systemu - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać, zaplanować oraz wykonać zadanie w zakresie inżynierii systemowej, zaprojektować obiekt, proces i system posiłkując się informacjami w literaturze i dostępnych bazach danych z wykorzystaniem prostych narzędzi inżynierskich - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania obiektów oraz systemów z wykorzystaniem narzędzi inżyneirskich + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe techniki, narzędzia i metody stosowane w inżynierii systemów + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o zasadach doboru, cyklu życia urządzeń, rozwiązuje proste zadania inżynierskie z + - - - - - - - - - -
M_W005 zna typowe technologie w zakresie inżynierii systemów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Inżynieria systemów

wykłady obejmują następującą tematykę:

1. System – definicje
2. Inżynieria systemów – definicje
3. Elementy wchodzące w skłąd systemu
4. Zasada współdziałania elementów systemów
5. Projektowanie i inżynieria proceśów i systemów
6. Nowoczesne tehcnologie w zakresie tworzenia systemów i ich inżyneiring
7. Tworzenie systemów z uwzględnieniem technik inżynierii systemów

Project classes:
Zastosowanie wybranej technologii do rozwiązania problemu uzytkowego

Studenci realizują:
1. Projekt systemu
2. Tabelę powiązań
3. Dokonują inżyneirskiego opracowania problemu

Projekt semestralny na wybrany temat z zakrsu inzynierii systemów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z projektu oraz prezentacji.
Projekt – 70%, Prezentacja – 30%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2016 0 ISBN: 978-83-65148-85-8 – S.101-114 – Bibliogr. S.101, Abstr.
2. Zarządzanie informacją multimedialną w systemach zintegrowanych / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – nowe możliwości działania / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2014 0 ISBN: 978-83-64375-20-3 – S.173-192 – Bibliogr. S.192, Abstr.
3. ANALIZA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KONTEKŚCIE PARAMETRÓW KOMFORTU TERMICZNEGO / Grzegorz Augustyn //W: Materiały Konferencyjne – Badania Interdyscyplinarne w Architekturze / monografia, Katowice 2017 (w trakcie publikacji)

Additional information:

Dostepne źródła informacji w internecie oraz bazach danych