Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods and tools for management engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-015-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Byrska-Rąpała Alicja (abyrska@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przedstawia wybrane metody i narzędzia stosowane w inżynierii zarządzania, w tym sposoby analizy i systemów pomiarowych do pozyskiwania danych, znaczenie informacji oraz metody doskonalenia procesów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzedzi do rozwiazania problemu ZIP1A_K05 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi dokonać oceny jakości informacji ZIP1A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych i przetwarzania informacji ZIP1A_W13 Presentation
M_W002 Znaczenie informacji dla procesu zarządzania Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzedzi do rozwiazania problemu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać oceny jakości informacji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych i przetwarzania informacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Znaczenie informacji dla procesu zarządzania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Pozyskiwanie danych

  Sposoby pozyskiwania danych
  Analiza systemów pomiarowych – zagadnienie liniowości
  Dobór metod pomiarowych do właściwego poznania zjawisk

 2. Informacja i jej znaczenie. Metody doskonalenia

  Znaczenie informacji
  Niepewność informacji
  Medody doskonalenia procesów i przepływu informacji

Project classes:

Projekty
Realizacja projektów:
1. Projekt zadanego systemu pomiarowego spełniającego warunki stosowania w SPC
2. Wykorzystanie zbiorów rozmytych i SSN w analizie danych.
3. Metody doskonalenia procesów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 25 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z pozytywnych ocen cząstkowych z poszczególnych form zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2007.
Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.II. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Effect of parameter estimation uncertainty on the estimated level of risk in the FMEA method / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS // W: Advances in analysis and decision-making for complex and uncertain systems : August 1st, 2012 as a part of the 24th International conference on Systems research, informatics and cybernetics : July 30–August 3, 2012, Baden-Baden, Germany. Vol. 2,
Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznych — The concept of the evaluation of the logistics information use value / Lech A. Bukowski, Jerzy FELIKS // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka

Additional information:

Brak