Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multimedia information management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-018-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zna zagadnienia, technologie oraz potrafi dobrać, zaprojektować oraz wykonać system do zarządzania ifnromacją multimedialną z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób uwzgledniający trendy i uwarunkowania w nowoczesnych technologiach mutlimedialnych oraz ma świadomość skutków działalności inzynierskiej w oparciu o technologie multimedialne ZIP1A_K01, ZIP1A_K02 Engineering project
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować element, system lub obiekt zawierający elementy informacji multimedialnej ZIP1A_U08 Project
M_U002 Potrafi dobrać, zaplanować oraz wykonać zadanie wraz z interpretacją wyników z dziedziny technologii multimedialnych, zaprojektować obiekt, proces i system posiłkując się informacjami w literaturze i dostępnych bazach danych z wykorzystaniem prostych narzędzi inżynierskich ZIP1A_U06, ZIP1A_U09, ZIP1A_U05, ZIP1A_U08, ZIP1A_U12, ZIP1A_U01 Engineering project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o zasadach doboru, cyklu życia urządzeń, rozwiązuje proste zadania inżynierskie z dziedzin związanych z zastosowaniem technologii multimedialnych ZIP1A_W02, ZIP1A_W05, ZIP1A_W01, ZIP1A_W06 Execution of a project
M_W002 zna podstawowe techniki, narzędzia i metody stosowane w zakresie technologii multimedialnych ZIP1A_W02 Project
M_W003 zna typowe technologie zarządzania informacją multimedialną ZIP1A_W05 Project
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania obiektów oraz systemów z wykorzystaniem narzędzi inżyneirskich ZIP1A_W16 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób uwzgledniający trendy i uwarunkowania w nowoczesnych technologiach mutlimedialnych oraz ma świadomość skutków działalności inzynierskiej w oparciu o technologie multimedialne + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować element, system lub obiekt zawierający elementy informacji multimedialnej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać, zaplanować oraz wykonać zadanie wraz z interpretacją wyników z dziedziny technologii multimedialnych, zaprojektować obiekt, proces i system posiłkując się informacjami w literaturze i dostępnych bazach danych z wykorzystaniem prostych narzędzi inżynierskich + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o zasadach doboru, cyklu życia urządzeń, rozwiązuje proste zadania inżynierskie z dziedzin związanych z zastosowaniem technologii multimedialnych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe techniki, narzędzia i metody stosowane w zakresie technologii multimedialnych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna typowe technologie zarządzania informacją multimedialną + - - + - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania obiektów oraz systemów z wykorzystaniem narzędzi inżyneirskich - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie infromacją multimedialną

wykłady obejmują następującą tematykę:

1. Informacja multimedialna
2. Cyfrowa informacja wizualna – systemy
3. Systemy audio -video i multimedia w przestrzeni publicznej
4. Systemy przekazu informacji mutlmultimedialnej
5. Tworzenie informacji multimedialnej
6. Interfejsy użytkownika
7. Urządzenia stacjonarne i mobilne do zarządzania informacją multimedialną
8. najnowsze trendy i technologie
9. zasady doboru urządzeń
10. systemy interaktywne, 3d, wielkoformatowe

Project classes:
Zastosowanie wybranej technologii do rozwiązania problemu uzytkowego

Studenci realizują:
1. Projekt systemu multimedialnego
2. Interfejs użytkownika
3. Cyfrowa infromacja wizualna

Projekt semestralny na wybrany temat z zakrsu informacji multimedialnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z projektu oraz prezentacji.
Projekt – 70%, Prezentacja – 30%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2016 0 ISBN: 978-83-65148-85-8 – S.101-114 – Bibliogr. S.101, Abstr.
2. Zarządzanie informacją multimedialną w systemach zintegrowanych / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – nowe możliwości działania / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2014 0 ISBN: 978-83-64375-20-3 – S.173-192 – Bibliogr. S.192, Abstr

Additional information:

Dostepne źródła informacji w internecie oraz bazach danych