Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszynoznawstwo
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-105-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Korcyl Antoni (akorcyl@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przybliża tematykę dotyczącą poszczególnych grup maszyn, w tym zwłaszcza budowy maszyn: a) przepływowych,
b) wyporowych,
c) siłowników
d) kotłów
g) sprzęgła,

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma umiejętność samokształcenia się, oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas realizacji projektu. ZIP1A_K04, ZIP1A_K09 Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów branżowych oraz Polskich Norm ZIP1A_U09 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację maszyn i potrafi przyporządkować wybrany układ maszynowy do odpowiedniej klasy ZIP1A_W01 Participation in a discussion,
Test
M_W002 Zna podstawowe prawa hydromechaniki i potrafi je zastosować w układach maszynowych ZIP1A_W07, ZIP1A_W08 Participation in a discussion,
Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych ZIP1A_W01 Participation in a discussion,
Test
M_W004 Zna podstawowe prawa termodynamiki i potrafi je zastosować w układach maszynowych ZIP1A_W07, ZIP1A_W08 Participation in a discussion,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma umiejętność samokształcenia się, oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas realizacji projektu. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów branżowych oraz Polskich Norm - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację maszyn i potrafi przyporządkować wybrany układ maszynowy do odpowiedniej klasy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe prawa hydromechaniki i potrafi je zastosować w układach maszynowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe prawa termodynamiki i potrafi je zastosować w układach maszynowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wprowadzenie do inżynierii systemów maszynowych

1. Wprowadzenie do inżynierii systemów maszynowych
2. Podstawy projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn
3. Wybrane problemy mechaniki i wytrzymałości materiałów
4. Wprowadzenie do termodynamiki technicznej
5. Wprowadzenie do hydromechaniki
6. Przegląd typowych rozwiązań systemów maszynowych
a) łożyska,
b) sprzęgła,
c) przekładnie mechaniczne,
d) urządzenia dźwigowe i transportowe,
e) silniki pneumatyczne i hydrauliczne,
f) pompy, sprężarki i chłodziarki,
g) wentylatory i dmuchawy,
h) silniki spalinowe.

Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 41 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Biały W., Maszynoznawstwo, WNT, Warszawa 2004 r.
2.Dziama A., Metodyka konstruowania maszyn, PWN, Warszawa 1985 r.
3.Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa: WNT 2004.
4.Kurmaz L.W., Podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie, PWN, Warszawa 1999 r.
5.Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Warszawa: PWN 1999.
6.Poradnik inżyniera mechanika – tom II, WNT Warszawa, 1994 r.
7. Podstawy maszynoznawstwa – Witold Biały, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None