Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Law
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-106-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Brożyna Michał (mbrozyna@zarz.agh.edu.pl)
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą ZIP1A_U13 Presentation,
Oral answer,
Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw ZIP1A_W21 Presentation,
Oral answer,
Test
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych ZIP1A_W23 Presentation,
Oral answer,
Test
M_W003 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych ZIP1A_W23 Presentation,
Oral answer,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Prawo gospodarcze

Wykład dotyczy następujących zagadnień:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Auditorium classes:
Prawo gospodarcze

Ćwiczenia dotyczą następujacych zagadnień:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu i ćwiczeń. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z zaliczenia wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Beck 2011
M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia. 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

J. Molis, Statut spółki akcyjnej [w:] A. Kidyba [red.] Meritum Prawo Spółek, Warszawa 2016, s. 1478-1515.
A. Zielińska, Ochrona danych osobowych w świetle wybranych orzeczeń sądów administracyjnych. Aspekty praktyczne realizacji prawa do ochrony [w:] P. Górski [red.] Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Kraków 2013, s. 111-120.
M. Brożyna, Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w: komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej LEX
M.Brożyna, Poręczenie [w:]F. Zoll (red.), Dochodzenie należności
M. Brożyna Kilka uwag o przedsiębiorstwie społecznym i „właściwej" formie prawnej dla jego prowadzenia [w:] Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków

Additional information:

brak