Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of Intellectual Property
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-505-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Brożyna Michał (mbrozyna@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Fus Andrzej (afus@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student wie, co to jest własność intelektualna, zna podstawowe metody ochrony własności intelektualnej, posiada podstawową wiedzę z obszaru zwalczania nieuczciwej konkurencji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie, że istnieje konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie Test
M_K002 Potrafi korzystać z właściwych baz danych Test
M_K003 Student jest świadomy konieczności szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej Test
Skills
M_U001 Potrafi wyszukać podstawowe dane z baz danych
Knowledge
M_W001 Student rozumie, jakie jest znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie, że istnieje konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi korzystać z właściwych baz danych - - - - - - - - - - -
M_K003 Student jest świadomy konieczności szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyszukać podstawowe dane z baz danych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie, jakie jest znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i systematyka prawa własności intelektualnej; Geneza norm dotyczących ochrony własności intelektualnej
2. Żródła prawa krajowego i międzynarodowego
3. Ogólne pojęcie utworu
4. Rodzaje utworów; specyfika programu komputerowego
5. Podmioty praw autorskich
6. Autorskie prawa osobiste. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji oraz źródła informacji wykorzystanej w utworze
7. Autorskie prawa majątkowe
8. Umowy dotyczące własności intelektualne
9. Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych
10. Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
11. Dozwolony użytek
12. Systematyka prawa własności przemysłowej; definicja wynalazku
13. Znaki towarowe; europejski znak towarowy
14. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość prawa cywilnego

Recommended literature and teaching resources:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Flisak, opubl. LEX 2015
Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G. opubl. LEX, 2015
Orzecznictwo

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5
Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej — [Preventing pathology in organisation : the role of personal policy] / red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. — [Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.. — Bibliogr. s. 255–269. — ISBN: 978-83-01-17472-9

Additional information:

None