Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie bezpieczeństwem
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-603-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy zarzadzania bezpieczeństwem pracy

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ZIP1A_K03
Skills
M_U001 Potrafi formułować rozwiązania zapobiegające wypadkom ZIP1A_U01
Knowledge
M_W001 Potrafi opisać czynniki negatywnego oddziaływania na człowieka ZIP1A_W03 Activity during classes
M_W002 Potrafi wymienić akty prawne dotyczące ochrony pracy ZIP1A_W24, ZIP1A_W03 Activity during classes
M_W003 Potrafi opisać metody badania wypadków przy pracy ZIP1A_W02, ZIP1A_W03, ZIP1A_W09 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi formułować rozwiązania zapobiegające wypadkom - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi opisać czynniki negatywnego oddziaływania na człowieka + + - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymienić akty prawne dotyczące ochrony pracy + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi opisać metody badania wypadków przy pracy + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarzązanie bezpieczeństwem

1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Metody oceny ryzyka zawodowego
3. Zapobieganie wypadkom przy pracy
4. Obowiązki pracodawcy

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z projektu, która może być powiększona o dodatkowy stopień za aktywny udział w wykładzie

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. Kodeks pracy
2. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem w pracy, WPŁ, Łódź 2000,
3. Pietrzak L.: Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2007,
4. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, WPŚ, Gliwice, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ekspercka metoda oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w inteligentnym budynku — [Expert method for safety assessment of technical systems in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 6, s. 100–104.
2. Ocena ryzyka systemu technicznego w budynku inteligentnym — [Risk estimation of technology system in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // W: Budmika’15 [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [22–24 kwietnia 2015, Poznań] : pełne referaty / eds. Tomasz Garbowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : AR COMPRINT, 2015. — ISBN: 978-83-89333-63-6. — S. 136–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B-xol8F0sf5jU0FBTWFyc0FkWEE/view?pref=2&pli=1 [2016-01-13].

Additional information:

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.2. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.