Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical Training for Diploma (4 weeks)
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-605-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Studenci studiów inżynierskich zobowiązani są do odbycia praktyki dyplomowej zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi poruszać się na rynku pracy i w środowisku zawodowym ZIP1A_K01, ZIP1A_K03 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe ZIP1A_U16, ZIP1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Potrafi syntetyzować wnioski wyniesione z praktyki i przedstawiać je w formie pisemnej ZIP1A_U15, ZIP1A_U10 Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Potrafi dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji ZIP1A_U06, ZIP1A_U05 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi poruszać się na rynku pracy i w środowisku zawodowym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi syntetyzować wnioski wyniesione z praktyki i przedstawiać je w formie pisemnej - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wystawia się zal./ nzal.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane posiadanie ubezpieczenia ONW

Recommended literature and teaching resources:

Podstawa prawna:
ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2006 r w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Strona www: http://www.praktyki.zarz.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Koordynator Wydziału Zarządzania AGH ds. odbywania praktyk – dr inż. Roger Książek