Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing innowacji
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-611-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Marketing innowacji obejmuje czynności związane z rozwojem działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz komercjalizacją, opracowanie diagnostyki i strategii rozwoju technologicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi określić wstępne etapy procesu rozwoju innowacji ZIP1A_U02 Activity during classes
M_U002 Potrafi dokonać diagnozy technologicznej przedsiębiorstwa ZIP1A_U04 Activity during classes
M_U003 Potrafi opracować wstępne portfolio technologii przedsiębiorstwa ZIP1A_U05
Knowledge
M_W001 Zna składowe procesu rozwoju innowacji technologicznej w aspekcie przyszłej efektywności rynkowej przedsiębiorstwa ZIP1A_W06 Test
M_W002 Rozumie pojęcie innowacji technologicznej i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa ZIP1A_W03
M_W003 Rozumie Podstawowe strategie komercjalizacji nowych technologii ZIP1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi określić wstępne etapy procesu rozwoju innowacji - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać diagnozy technologicznej przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować wstępne portfolio technologii przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna składowe procesu rozwoju innowacji technologicznej w aspekcie przyszłej efektywności rynkowej przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie pojęcie innowacji technologicznej i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie Podstawowe strategie komercjalizacji nowych technologii + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
1. Podstawowe pojęcia
1.1. Cykl życia produktu
1.2. Cykl życia technologii
1.3. Cykl życia projektu innowacji
1.4. Zarządzanie cyklem życia (LCM)
2. Marketing innowacji technologicznych
2.1. Hyperkonkurencja i prosumpcja a strategie marketingowe
2.2. Charakterystyka marketingowa projektów innowacyjnych
2.3. Innowacja radykalna a innowacja inkrementalna
3. Wyznaczniki procesu zarządzania marketingowego innowacjami
3.1. Identyfikacja potrzeb klienta a innowacje
3.2. Proces rozwoju innowacji a przewaga konkurencyjna
3.3. Istota marketingu innowacji
4. Marketing innowacji jako zmiana filozofii rozwoju nowych produktów
4.1. Koncepcja „From Mind to Market”
4.2. Od procesu badawczego do eksploatacji rynkowej
4.3. Rynkowe pozycjonowanie innowacji
4.4. Proces komercjalizacji – uwarunkowania skuteczności
5. Diagnoza marketingowa innowacyjności przedsiębiorstwa- Audyt technologiczny
5.1. Segmentacja technologiczna rynku
5.2. Diagnoza technologiczna
5.3. Diagnoza ekonomiczna i handlowa
5.4. Podstawowe strategie komercjalizacji
6. Strategie proinnowacyjne a proces tworzenia wartości
6.1. Technologia a kompetencje rdzeniowe w procesie zarządzania innowacjami
6.2. Perspektywa dyferencjacyjnego tworzenia wartości a rozwój technologiczny
organizacji
6.3. Innowacyjność a strategie tworzenia wartości
6.4. Kluczowe czynniki tworzenia wartości w sektorze nowoczesnych technologii

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0.6W + 0.4CW
Forma zaliczenia wykładów: kolokwium lub test wyboru

Prerequisites and additional requirements:

brak – przedmiot obieralny

Recommended literature and teaching resources:

1. Filipowicz P.: Zarządzanie pro-innowacyjne technologią w kształtowaniu strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa Aspekty teoretyczne i praktyczne, AGH, Kraków 2013
2. Brynjolfsson E., McAfee : The Second Machine Age, Norton & Company, USA 2014
3. Narang R., Devaiah D.: Orbit Shifting Innovation, Kogan Page, Wielka Brytania 2014
4. McGrath R.G.: The End of Competitive Advantage, HBR Press, USA 2013
5. Millier P.:Strategie et marketing de l’innovation technologique, Dunod, Paryż 2011
6. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
7. Keely T.: Sztuka Innowacji, New Medis S.R.L., 2010
8. Christensen C. M.: Przełomowe innowacje, PWN, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nieobecność – odrobienie ćwiczenia na grupie równoległej lub samodzielne opracowanie referatu