Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody i narzędzia inżynierii produkcji
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-612-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Dytczak Mirosław (mdytczak@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł jest przeznaczony do zapoznania studentów z pełnym spektrum metod i narzędzi inżynierii produkcji oraz zasadami ich doboru i korzystania z nich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi twórczo działać w ramach zespołu dokonującego doboru i wykorzystującego narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji ZIP1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty. ZIP1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji dokonkretnych potrzeb. ZIP1A_U01, ZIP1A_U03 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania. ZIP1A_W04, ZIP1A_W05 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. ZIP1A_W02, ZIP1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi twórczo działać w ramach zespołu dokonującego doboru i wykorzystującego narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji dokonkretnych potrzeb. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Ocena przydatności metod

  Omówienie przykładowych zasad klasyfikacji i oceny metod zarządzania i inżynierii
  produkcji.

 2. Dobór metod

  Metody doboru metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 3. Rynkowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji uwzględniające kontekst
  rynkowy produkcji.

 4. Zaawansowane organizacyjne wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do
  zaawansowanego organizacyjnie wspomagania produkcji.

 5. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające.

 6. Proekologiczne wspomaganie produkcji

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji do proekologicznego
  wspomagania produkcji.

 7. Wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji, służących do wspomagania
  zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji.

 8. Wspomaganie funkcjonowania organizacji

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji
  wspomagającychfunkcjonowanie organizacji.

 9. Ogólne wspomaganie procesów produkcyjnych

  Prezentacja metod zarządzania i inżynierii produkcji do ogólnego wspomagania
  procesów produkcyjnych.

 10. Wspomaganie projektowania produktu

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających
  projektowanie produktu.

 11. Jakościowe i kosztowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji do jakościowego i kosztowego
  wspomagania produkcji.

 12. Charakterystyka i rodzaje metod zarządzania i inżynierii produkcji

  Ogólna charakterystyka i klasyfikacja metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 13. Sprzętowe wspomaganie produkcji

  Prezentacja grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających
  zastosowanie sprzętu w produkcji.

 14. Programowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do programowego
  wspomagania produkcji.

 15. Planowanie i sterowanie produkcją

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających
  planowanie i sterowanie produkcją.

 16. Zarządzania systemami produkcyjnymi następnej generacji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zarządzanie
  systemami produkcyjnymi następnej generacji.

Project classes:
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające

 2. Ocena i dobór metod

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych. Systematyczna opracowywanie
  tematów ćwiczeń projektowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = ( OC + OW ) / 2
Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń projektowych na ocenę (OC) na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i opracowań ćwiczeń. Zaliczenie wykładu (OW) na podstawie końcowego sprawdzianu wiedzy.
Obecność na wykładach NIE jest obowiązkowa.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić także do zaliczenia sprawdzianu także w
terminie poprawkowym.
Zasady odrabiania zaległości – ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Gideon Halevi: Handbook of Production Management Methods, Butterworth Heinemann, Oxford –
Auckland – Boston – Johannesburg – Melbourne – New Delhi, 2001.
Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje
zarządzania, Placet, 2007.
Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.II. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet,
2005.
Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i
wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda (2017): Production engineering tools for civil engineering practice – the case of QFD, Technical Transactions vol.10(114), s.79-84.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda (2017): Production engineering tools for civil engineering practice – the case of FMEA, Technical Transactions vol.10(114), s.85-92.

Additional information:

Brak.