Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZIP-1-102-s 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZIP-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-1-104-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZIP-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-107-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZIP-1-202-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-1-204-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-205-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZIP-1-206-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

0
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-207-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-209-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-301-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
ZZIP-1-302-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-303-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZIP-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
ZZIP-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-306-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

0
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-304-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
ZZIP-1-308-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-401-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-402-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-404-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-405-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZIP-1-406-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Grupa obieralna - IV semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 112 3
-
ZZIP-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 120 12
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

5
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-403-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZIP-1-408-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-501-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZIP-1-502-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZZIP-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 15 0 0 60 5
+
ZZIP-1-505-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-506-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Grupa obieralna - V semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-504-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 120 12
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-601-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
ZZIP-1-602-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-603-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-604-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-
ZZIP-1-606-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Grupa obieralna - decyzje VI semestr ZIP

9
 
ZZIP-1-609-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Grupa obieralna - VI semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 9 ECTS

9
 
ZZIP-1-608-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-611-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-612-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-614-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-615-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-616-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zrównoważona, czystsza produkcja
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Grupa obieralna I - j. obcy VII semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZIP-1-618-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
ZZIP-1-619-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZIP-1-621-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

 
ZZIP-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Grupa obieralna - VII semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 15 ECTS

15
 
ZZIP-1-701-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
75 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 150 15
-
ZZIP-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-1-703-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-1-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-1-705-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-001-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Design thinking in management
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-002-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-003-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-004-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-005-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-007-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Grupa obieralna - IV semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-008-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-009-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-010-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-011-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-012-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Grupa obieralna - V semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-006-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-013-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-014-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Shaping the image of the manager
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-015-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-016-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-017-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-018-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-1-019-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-