Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok specjalności Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych sem. 1

 
NIP-2-107-IP-s 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
NIP-2-114-IP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły kierunkowe (II stopień ZIP)

 
NIP-2-101-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
NIP-2-102-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-2-103-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-2-104-IP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-105-IP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

trainings

 
NIP-2-106-IP-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Health and Safety Training
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-

Moduły obieralne sem. 1 (II stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

3
 
NIP-2-108-IP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-112-IP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-113-IP-s 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-115-IP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych obieralne sem. 1 (II stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za 3 pkt ECTS

3
 
Expand/collapse content
NIP-2-109-IP-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny I)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-2-110-IP-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny II)
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIP-2-111-IP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok specjalności Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych sem. 2

 
NIP-2-204-IP-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIP-2-205-IP-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIP-2-206-IP-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Moduły kierunkowe (II stopień ZIP)

 
NIP-2-201-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NIP-2-202-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy na poziomie B2+

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NIP-2-210-IP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NIP-2-213-IP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NIP-2-220-IP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NIP-2-221-IP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NIP-2-222-IP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Moduły obieralne sem. 2 (II stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za 12 pkt ECTS

12
 
Expand/collapse content
NIP-2-203-IP-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Koło naukowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1
-
NIP-2-207-IP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-208-IP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-211-IP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-212-IP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-214-IP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-215-IP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-216-IP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-217-IP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-218-IP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-2-219-IP-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych obieralne sem. 2 (II stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za 2 pkt ETCS

2
 
Expand/collapse content
NIP-2-209-IP-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny I)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (II stopień ZIP)

 
NIP-2-301-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NIP-2-302-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-2-303-IP-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
NIP-2-304-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-2-305-IP-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Thesis

 
NIP-2-306-IP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+