Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organising of production systems
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-104-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi reorganizować system produkcyjny w zależności od ustalonej funkcji kryterium organizacyjnego ZIP2A_U19, ZIP2A_U05, ZIP2A_U07 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią metodę właściwą dla danego rodzaju problemu organizacyjnego ZIP2A_U02 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania matematyczne parametrów organizacyjnych systemu produkcji ZIP2A_U04, ZIP2A_U02 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Potrafi wymienić podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w szczególności w grupowaniu, organizacji w czasie i przestrzeni ZIP2A_W02, ZIP2A_W11 Examination
M_W002 Potrafi zdefiniować system produkcyjny i sposoby wpływania na jego organizację w czasie i przestrzeni ZIP2A_W11, ZIP2A_K01, ZIP2A_U20 Examination
M_W003 Potrafi zdefiniować podstawowe etapy organizacji systemów produkcyjnych ZIP2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi reorganizować system produkcyjny w zależności od ustalonej funkcji kryterium organizacyjnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią metodę właściwą dla danego rodzaju problemu organizacyjnego - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania matematyczne parametrów organizacyjnych systemu produkcji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi wymienić podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w szczególności w grupowaniu, organizacji w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi zdefiniować system produkcyjny i sposoby wpływania na jego organizację w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zdefiniować podstawowe etapy organizacji systemów produkcyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia i terminy

  System produkcyjny, struktura, klasyfikacja, otoczenie, proces produkcji, proces technologiczny, komórki produkcyjne, przestrzeń i struktura produkcyjna, stanowisko robocze, macierze incydencji

 2. Łączenie stanowisk w grupy

  Zasada technologiczna, zasada przedmiotowa, zasada technologii grupowej

 3. Formy struktury obróbki grupowej

  Formy struktury obróbki grupowej: fizyczna, logiczna
  Komórki wieloprzedmiotowe o elastycznej strukturze produkcyjnej

 4. Techniki grupowania wyrobów

  Techniki grupowania wyrobów: historyczne, współczesne bazujące na analizie przepływów produkcji PFA

 5. Production Flow Analysis

  Metody dekompozycji macierzy incydencji, metody analizy skupień (metody taksonometryczne), metody dekompozycji grafu strukturalnego
  Ocena grupowania wyrobów: syntetyczny wskaźnik zgodności wydzielonych grup, wskaźnik podobieństwa wyrobów w wydzielonej grupie

 6. Rozmieszczenie przestrzenne stanowisk

  Schemat rozmieszczenia stanowisk, klasyfikacja metod rozmieszczania.
  Metody przybliżone rozmieszczania stanowisk: MAT, CRAFT, CORELAB, siatki trójkątów równobocznych

 7. Minimalizacja pracy przewozowej

  Minimalizacja pracy przewozowej: funkcja kryterium, rodzaje miar odległości (kartezjańska, miejska)
  Minimalizacja operacji transportowych długich: funkcja kryterium, rodzaje operacji transportowych

 8. Weryfikacja teoretycznego schematu rozmieszczenia

  Typowe struktury rozmieszczenia, o dostępie swobodnym, funkcjonalne (modułowe), komórkowe, wielorzędowe, kołowe, segmentowe, typu „U”, „V”

Project classes:
 1. Grupowanie wyrobów metodą wartości współczynników podobieństwa

  Grupowanie wyrobów metodą wartości współczynników podobieństwa

 2. Grupowanie wyrobów metodą wartości binarnych

  Grupowanie wyrobów metodą wartości binarnych

 3. Grupowanie wyrobów metodą wartości energii wiązanej

  Grupowanie wyrobów metodą wartości energii wiązanej

 4. Rozmieszczanie stanowisk w przestrzeni metodą MAT

  Rozmieszczanie stanowisk w przestrzeni metodą MAT

 5. Rozmieszczanie stanowisk w przestrzeni metodą CRAFT

  Rozmieszczanie stanowisk w przestrzeni metodą CRAFT

 6. Rozmieszczanie stanowisk w przestrzeni metodą CORELAB

  Rozmieszczanie stanowisk w przestrzeni metodą CORELAB

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 14 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 14 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Preparation for classes 42 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona: 55% ocena z egzaminu, 20% ocena z zaliczenia ćwiczeń, 25% ocena z laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to ocena z kolokwium zaliczeniowego. Ocena z laboratoriów to średnia arytmetyczna z ćwiczeń laboratoryjnych (oddanych projektów). Ocena końcowa może być wystawiona w przypadku wykonania wszytkich zadań e-lerningu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania produkcją i inżynierii produkcji.

Recommended literature and teaching resources:

1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008
2. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008
3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. I, II, Gdańsk-Warszawa. 1996-2004
4. Durlik I.: Projektowanie techniczno-organizacyjne zakładów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane PG, Gdańsk 1992
5. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006
6. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, AGH, Kraków 2001
7. Martyniak Z., Nowoczesne metody zarządzania produkcją, AGH, Kraków, 1996
8. Lis S., Santarek K.: Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980
9. Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 2001
10. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, red. M. Brzeziński, Placet, Warszawa 2002.
11. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
12. Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2011
13. Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia, Kosieradzka A. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008
14. Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007
15. Wróblewski K., Zarządzanie Produkcją, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1
Inteligentne zarządzanie procesami przygotowania produkcji — Intelligent management of the process of production preparation / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 477–491. — Bibliogr. s. 489–490, Streszcz., Summ.
2
Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych — Directions of changes of intelligent manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Dariusz SALA // W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 217). — ISBN: 978-83-7695-115-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.
3
Kryteria oceny systemów ekspertowych wspomagania podejmowania decyzji — Assessment criteria of expert systems supporting decision making / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 265–272. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Summ.
4
Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji — The methodical and instrumnental aspects of production engineering / red. nauk. Marek DUDEK, Aneta Madyda, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 278 s.. — (Monografie Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-705-2
5
Poziomowanie produkcji jako sposób obniżenia kosztów obsługi klienta — Production leveling as a way to reduce costs of customer service / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
6
Production structures of current companies and their effect on product and process innovation – research project / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Abstr.
7
Wdrożenie metody Kaizen w polskim przedsiębiorstwie z branży budowlanej – studium przypadku — [Implementation of Keizen in a Polish enterprise of the construction industry – case study / Katarzyna Ziółkowska, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 202–205. — Bibliogr. s. 205
8
Weryfikacja, testowanie i ocena systemów ekspertowych — The verification, testing and estimation of expert systems / Dariusz SALA, Rafał JANKOWSKI, Ewa BANET, Jakub Data // W: Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy : monografia = Production engineering, ecological projects, ergonomics and safety at work / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 76–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz.
9
Znaczenie standaryzacji w zarządzaniu zmianą według koncepcji Keizen — [The meaning of standarization in the management of change – Keizen perspective] / Ewelina Serafin, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
1. Zaliczenie sprawdzianu z nabytych w trakcie zajęć umiejętności i wiedzy w zakresie rozwiązywania wybranych problemów – ćwiczenia.
2. Samodzielne wydzielenie grup wyrobów podobnych pod względem technologicznym w oparciu o analizę przepływów produkcyjnych (PFA) oraz rozmieszczenie obiektów (maszyn i urządzeń produkcyjnych) w przestrzeni zgodnie z kryterium minimalizacji pracy przewozowej – laboratorium i projekt.
3. Wykonanie zadań z e-lerningu
4. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.