Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quality Management Methods
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-201-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Formułować cele działania grupy i przygotowywać rozwiązania zaistniałych problemów z zakresu zarządzania jakością ZIP2A_K04 Project
Skills
M_U001 Proponować i określać rozwiązania dla konkretnych problemów występujących w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ZIP2A_U17 Project
M_U002 wykorzystać wiedzę o metodach z zakresu zarządzania jakością w działalności menedżerskiej ZIP2A_U16 Examination
Knowledge
M_W001 Oceniać przydatność odpowiednich metod zarządzania jakością do rozwiązania konkretnego problemu wytwórczego ZIP2A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Formułować cele działania grupy i przygotowywać rozwiązania zaistniałych problemów z zakresu zarządzania jakością - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Proponować i określać rozwiązania dla konkretnych problemów występujących w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwie + - + - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać wiedzę o metodach z zakresu zarządzania jakością w działalności menedżerskiej + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Oceniać przydatność odpowiednich metod zarządzania jakością do rozwiązania konkretnego problemu wytwórczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów.
Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością (ZJ)
Menedżerski techniki stosowane w ZJ
Klasyczne narzędzia ZJ,
Nowoczesne narzędzia ZJ,
Metody projektowania poziomu jakości i analiz ryzyka (FMEA, QFD itp.)
Metodyka Six Sigma
Techniki Lean manufacturing( JiT, SMED, TPM, Kaizen, 5S itp)

Laboratory classes:

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością oraz podstawowych metod statystycznych:
- histogram,
- diagram korelacji,
- wnioskowanie statystyczne i testy nieparametryczne,
- analiza wariancji
- analiza regresji

Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 10 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z egzaminu i ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją, badań marketingowych i zarządzania jakością

Recommended literature and teaching resources:

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005
Szczepańska K., Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1999
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007
Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością – od Shewharta do metody "Six Sigma", Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Soliński B., Realizacja koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 i modelu samooceny CAF, Zeszyt Naukowy nr 27 „Zarządzanie”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej [W] Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów /pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Ewaluacja wdrażania modelu CAF, Problemy Jakości ; R. 43 nr 10, s. 9–13 2011

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej, W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. Wydawnictwa AGH, 2012. S. 111–125, Kraków 2012.

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych. Zarządzanie Jakością nr 3–4, 2010 s. 65–75.

Soliński B., Szyba D., Wykorzystanie badań marketingowych w metodzie FMEA —Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne ; 2003 nr 31— Bibliogr. s. 191,: Wydawnictwo PŚk, Kielce 2003 s. 181–191.

Additional information:

None