Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Standardized Management Systems
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-203-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Grzesiak Paweł (pgrzesia@zarz.agh.edu.pl)
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Opracować w zespole procedurę wskazanego procesu ZIP2A_K04 Project
Skills
M_U001 Zaprojektować dla wskazanej organizacji system zarządzania jakością (środowiskiem, BHP) ZIP2A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Analizować wpływ sytemu zarządzania na jakość wyrobów ZIP2A_W03 Examination
M_W002 Oceniać wpływ organizacji na środowisko i bezpieczeństwo pracowników ZIP2A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Opracować w zespole procedurę wskazanego procesu - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zaprojektować dla wskazanej organizacji system zarządzania jakością (środowiskiem, BHP) - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Analizować wpływ sytemu zarządzania na jakość wyrobów + - + - - - - - - - -
M_W002 Oceniać wpływ organizacji na środowisko i bezpieczeństwo pracowników + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Znormalizowane systemy zarządzania

Historia znormalizowanych systemów zarządzania jakością, zasady budowy norm serii ISO 9000, normy systemów zarządzania w wybranych branżach: ISO/TS 16949 i IS) 22000, zarządzanie środowiskiem (normy serii ISO 14000 i EMAS), zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (normy serii PN-N 18000 i OHSAS), zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, norma ISO 22000), zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikacja i integracja systemów zarządzania w różnych obszarach działania organizacji.

Laboratory classes:

Doskonalenie procesu z wykorzystaniem mapy procesu – stan przed i po poprawie
Wykorzystanie diagramu BPMN do projektowania i analizy procesu

Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in auditorium classes 25 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość: podstaw zarządzania, technik wytwarzania w przemyśle, struktury procesów wytwórczych, zasad zrównoważonego rozwoju

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
3. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin Warszawa 2007
4. Urbaniak M., Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004
5. PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
6. PN-EN ISO 9001:2009 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania
7. PN-EN ISO 9004:2010 –Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością
8. ISO/TS Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym oraz w organizacjach produkujących części zamienne
9. PN-EN ISO 22000:2006 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego,
10. PN-EN ISO 14001:1996 – Systemy zarządzania środowiskowego – Specyfikacja i wytyczne stosowania
11. PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Soliński B., Realizacja koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 i modelu samooceny CAF, Zeszyt Naukowy nr 27 „Zarządzanie”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej [W] Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów /pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów