Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Six Sigma Method
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-207-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z istotą i przeznaczeniem oraz zasadami, zakresem i uwarunkowaniami stosowania i wdrażania metodyki Six Sigma w organizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Kreatywność w przystosowywaniu dostępnych narzędzi do realizacji specyficznych zadań w trakcie implementacji metodyki Six Sigma. ZIP2A_K05, ZIP2A_K02 Engineering project
Skills
M_U001 Umiejętność kreatywnego stosowania dostępnych narzędzi do wspomagania decyzji w procesie ulepszania procesów produkcyjnych i usługowych ZIP2A_U01 Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Umiejętność doboru i komputerowego wspomagania zastosowania dostępnych narzędzi w trakcie realizacji cyklu DMAIC. ZIP2A_U16, ZIP2A_U15 Engineering project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat istoty, rodzajów, zasad stosowania, narzędzi i zastosowań oraz trendów rozwojowych Six Sigma ZIP2A_W02, ZIP2A_W03 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Kreatywność w przystosowywaniu dostępnych narzędzi do realizacji specyficznych zadań w trakcie implementacji metodyki Six Sigma. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność kreatywnego stosowania dostępnych narzędzi do wspomagania decyzji w procesie ulepszania procesów produkcyjnych i usługowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętność doboru i komputerowego wspomagania zastosowania dostępnych narzędzi w trakcie realizacji cyklu DMAIC. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat istoty, rodzajów, zasad stosowania, narzędzi i zastosowań oraz trendów rozwojowych Six Sigma + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Charakterystyka Six Sigma

  Omówienie zasad przeprowadzania zajęć oraz zaliczania modułu. Problematyka i narzędzia wspomagające proces ciągłego podnoszenia jakości. Przedstawienie genezy, przeznaczenia i istoty Six Sigma.

 2. Cykl DMAIC

  Przedstawienie cyklu Define-Measure-Analyse-Improve-Control i jego miejsca w procesie ciągłego podnoszenia jakości.

 3. Narzędzia wspomagające realizację cyklu DMAIC

  Przedstawienie narzędzi wspomagających poszczególne etapy cyklu DMAIC.

 4. Wdrażenie Six Sima

  Wymogi formalne i procedura wdrażania Six Sigma. Struktura operacyjna wdrożenia. Kultura Six Sigma w organizacji.

 5. DFSS

  Zasady i zastosowania implementacji metodyki Six Sigma przystosowanej do potrzeb projektowania – Design for Six Sigma (DFSS).

 6. Lean Six Sigma

  Zastosowanie Six Sigma przy implementacji odchudzania w organizacji – Lean Six Sigma.

 7. Six Sigma w usługach

  Sposoby dostosowania Six Sigma do potrzeb związanych z ulepszaniem usług.

 8. Trendy rozwojowe Six Sigma

  Współczesne zastosowania oraz sposoby ulepszania i wspomagania metodyki Six Sigma.

Project classes:
 1. Przydział tematu ćwiczenia projektowego

  Omówienie zasad przeprowadzania oraz zaliczania ćwiczeń projektowych. Omówienie zakresu, zasad przygotowywania i zaliczania oraz kryteriów oceniany ćwiczenia projektowego. Sformułowanie i przydział tematu ćwiczenia projektowego.

 2. Wspomaganie implementacji DMAIC

  Przykładowe narzędzia wspomagające realizację cyklu DMAIC. Wspomaganie i dokumentowanie analizy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego oraz dedykowanego modułu systemu The R project for Statistical Computing.

 3. Wspomaganie fazy Define

  Narzędzia wspomagające fazę definiowania problemu:
  - opis ulepszanego procesu zawierający mapę procesu.
  - analiza strat (Loss Function Analysis).

 4. Wspomaganie fazy Measure

  Narzędzia wspomagające fazę pomiaru:
  - Gauge R&R,
  - karty kontrolne,
  - zdolność jakościowa procesu,
  - pomoce graficzne…

 5. Wspomaganie fazy Analyse

  Narzędzia wspomagające fazę analizy procesu:
  - statystyka i prawdopodobieństwo,
  - wnioskowaine statystyczne,
  - analiza zmienności ANOVA,
  - analiza Pareto…

 6. Wspomaganie fazy Improve

  Wspomaganie opracowywania ulepszeń przy pomocy metodyki projektowania eksperymentów (Design of Exoperiments – DoE) oraz innych narzędzi…

 7. Wspomaganie fazy Control

  Sterowanie procesem dzięki jego statystycznej kontroli (Statistical Process Control – SPC) oraz innych narzędzi…

 8. Zaliczenie ćwiczeń projektowych

  Złożenie i ocena ćwiczenia projektowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocena z zaliczenia ćwiczenia projektowego oraz zaliczenia wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Algebra, technologia informacyjna

Recommended literature and teaching resources:

Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R. (2007): Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola, Liber, Warszawa.
Eckes G. (2010): Rewolucja Six Sigma. jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski, MT Biznes, Warszawa.
Eckes G. (2010): Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski, MT Biznes, Warszawa.
Eckes G. (2011): Rewolucja Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, MT Biznes, Warszawa.

Hamrol A. (2007): Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa.
Emilio L. Cano, Javier M. Moguerza, Andrés Redchuk (2012): Six Sigma with R, Use R! series, Springer [ISBN: 978-1-4614-3651-5 (Print) 978-1-4614-3652-2 (Online)]
The R project for Statistical Computing [https://www.r-project.org/]
Praca zbiorowa (2017): Package ‘Six Sigma’ [https://cran.r-project.org/web/packages/SixSigma/index.html]
Lopez E., Redchuk A., Moguerza J.M. (2011): Six Sigma Quality Using R. Tools and Training, w: The R User Conference 2011, The uinversity of Warwick, August 2011 [https://www.r-project.org/conferences/useR-2011/TalkSlides/Contributed/18Aug_0950_FocusVI_5-ProcessOptimization_1-Lopez.pdf]

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dytczak M., Ginda G. (2017): Production engineering tools for civil engineering practice – the FMEA case, Technical Transactions, vol.10, s. 85-92.
Dytczak M., Ginda G. (2017): Production engineering tools for civil engineering practice – the QFD case, Technical Transactions, vol.10, s. 79-84.
Dionizy Szyba, Bartosz Soliński (2003): Wykorzystanie badań marketingowych w metodzie FMEA, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 31, s. 181-191.

Additional information:

None