Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie przyszłości
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-303-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje najnowsze trendy w technologiach z różnych dziedzin, które następnie uczy stosować się aby rozwiązać problemy inżynierskie w ramach powierzonego zadania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Uczestniczy aktywnie w grupie i rozwiązuje problemy w zespole ZIP2A_K07, ZIP2A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania i wykorzystania rozwiązań technologicznych i nowoczesnych metod inżynierskich w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych projektów ZIP2A_W02 Presentation
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i trendów w zakresie wielu dziedzin niezbędnych do rozwiązywania bieżących problemów techniki ZIP2A_W07, ZIP2A_W06 Project
M_W002 Wiedza o stosowaniu technologii i właściwym ich przypisaniu do danego problemu inzynierskiego ZIP2A_W07, ZIP2A_W06, ZIP2A_W02 Project
M_W003 Student zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnych zdobyczy techniki, fizyki oraz chemii (technologie materiałowe), które służą do rozwiązywania istotnych problemów inżynierskich, znajdują zastosowanie w procesach produkcyjnych ZIP2A_W07, ZIP2A_W06 Activity during classes
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu najnowszych technologii i fizyki rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie we wdrażaniu nowoczesncyh technologii i współczesnych problemów techniki ZIP2A_W07, ZIP2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Uczestniczy aktywnie w grupie i rozwiązuje problemy w zespole + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania i wykorzystania rozwiązań technologicznych i nowoczesnych metod inżynierskich w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych projektów + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i trendów w zakresie wielu dziedzin niezbędnych do rozwiązywania bieżących problemów techniki + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza o stosowaniu technologii i właściwym ich przypisaniu do danego problemu inzynierskiego - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnych zdobyczy techniki, fizyki oraz chemii (technologie materiałowe), które służą do rozwiązywania istotnych problemów inżynierskich, znajdują zastosowanie w procesach produkcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu najnowszych technologii i fizyki rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie we wdrażaniu nowoczesncyh technologii i współczesnych problemów techniki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Technologie przyszłości

Wykłąd prezentuje najnowocześniejsze trendy technologiczne z zakresu takich dziedzin jak:
1. Inteligentne budynki
2. Procesy wytwarzania
3. Technologie informacyjne
4. Technologie komunikacyjne
5. Technologie multimedialne
6. Transport
7. technolgoie wytwarzania
8. Technologie mobilne
9. Media społecznościowe
10. Medycyna
11. Zdobycze wspólczesnej fizyki w zastosowaniu do metod wytwarzania, produkcji
12. Technologie materiałowe w oparciu o procesy chemiczne, materiałoznawstwo oraz materiały stosowane w procesie produkcji, tworzeniu nowych produktów

Przedmiot podkreśla rolę inzynieringu i wiedzy człowieka (absolwenta) w porcesie orpacowywania najnowszych technologii, sposbu zarządzania procesem produkcyjnym

Workshops:
Zastosowanie wybranej technologii do rozwiązania problemu uzytkowego

Studenci w grupach realizują zadanie, projekt, opracowują problem z zastosowaniem wybranych technologii z danej dziedziny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Konspekt – 50%, prezentacja – 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dostępne źródła informacji – internet, publikacje w prasie fachowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2016 0 ISBN: 978-83-65148-85-8 – S.101-114 – Bibliogr. S.101, Abstr.
2. Zarządzanie informacją multimedialną w systemach zintegrowanych / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – nowe możliwości działania / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2014 0 ISBN: 978-83-64375-20-3 – S.173-192 – Bibliogr. S.192, Abstr.
3. ANALIZA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KONTEKŚCIE PARAMETRÓW KOMFORTU TERMICZNEGO / Grzegorz Augustyn //W: Materiały Konferencyjne – Badania Interdyscyplinarne w Architekturze / monografia, Katowice 2017 (w trakcie publikacji)

Additional information:

None