Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced planning
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-208-PR-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Production Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe modele i metody badań operacyjnych wykorzystywane w planowaniu operacyjnym przedsiębiorstw (APS, Advanced Planning Systems ew. Scheduling).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania produkcji i logistyki. ZIP2A_U02, ZIP2A_U06 Test,
Project
M_U002 Potrafi przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania produkcji i logistyki ZIP2A_U01 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna rodzaje zadań planowania produkcji i logistyki. ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Test
M_W002 Zna podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania ZIP2A_W12, ZIP2A_W11, ZIP2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania produkcji i logistyki - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna rodzaje zadań planowania produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Hierarchia i charakterystyka zadań planowania operacyjnego
2. Planowanie sprzedaży i działań przedsiębiorstwa (S&OP)
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)
7. Planowanie transportu i dystrybucji
8. Integracja i koordynacja w łańcuchach dostaw
9. Złożone systemy planowania:
. . a) agregacja,
. . b) dekompozycja pionowa i pozioma,
. . c) hierarchiczne systemy planowania
10. Zaawansowane systemy planowania
11. Budowa i wdrażanie systemów informatycznych przedsiębiorstw

Project classes:

Praktyczne ćwiczenia w laboratorium komputerowym (Excel, OpenSolver, GLKP) i samodzielna realizacja projektów w grupach 2-3 osobowych:

1. Planowanie sprzedaży i działań (S&OP)
2. Planowanie zapotrzebowania na zasoby (RCCP, CRP)
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)

Ocena:

 • Ocena z ćwiczeń wyznaczane jest jako ważona średnia ocen ze wszystkich projektów.
 • Ocena projektu jest wypadkową oceny wykonanego programu i ew. pisemnego sprawozdania, oraz indywidualnie ocenianych odpowiedzi na pytania zadawane przy ich prezentacji.
 • Nieobecność na zajęciach można nadrobić poprzez udział w konsultacjach, samodzielną naukę, i realizację projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa – ważona średnia ocen:

Waga Ocena
80% Ocena z kolokwium
20% Ocena z ćwiczeń projektowych

Zaliczenie poprawkowe jest możliwe poprzez poprawę kolokwium i projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone moduły:

 1. Modele i algorytmy podejmowania decyzji
Recommended literature and teaching resources:

Literatura polska:

 1. Kaczmarczyk, W. (2011). _Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych _, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011.
 2. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 3. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 4. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 6. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.

Literatura angielska:

 1. Silver E. A., Pyke D. F., Peterson R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley, 1998
 2. Vollmann T. E., Berry W. L., Whybark D. C., Jacobs F. R., Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin, 2004.

Literatura angielska dostępna w bibliotece AGH (e-źródła):

 1. Drexl A., Kimms A., Lot sizing and scheduling – survey and extensions, European Journal of Operational Research, 99(2), 1997, str. 221-235.
 2. Hartmann S., Project Scheduling under Limited Resources, volume 478 of Series, str. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer Berlin, 1999.
 3. Neumann K., Schwindt Ch., Activity-on-node networks with minimal and maximal time lags and their application to make-to-order production, OR Spektrum, 19, 1997, str. 205-217.
 4. Stadtler H., Kilger Ch., editors, Supply Chain Management and Advanced Planning, Springer, Berlin, 2008.
 5. Voß S., Woodruff D. L., Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain, Springer, 2006.

Dostępne oprogramowanie:

 1. OpenSolver for Excel: http://opensolver.org/
 2. GPLK (with Scite): http://home.agh.edu.pl/~waldek/glpk/
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T. (2004). Optimal versus heuristic scheduling of surface mount technology lines, International Journal of Production Research, 42(10): 2083-2110.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Tom 3, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, s. 81-89.
 3. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services, 2(1-2): 47-62.
 4. Kaczmarczyk, W. (2009b). Practical tips for modelling lot-sizing and scheduling problems, Decision Making in Manufacturing and Services, 3(1-2): 37-48.
 5. Kaczmarczyk, W. (2009c). Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3(1-2): 15-35.
 6. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management, 2: 27-36.
 7. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research, 49(9): 2605-2623.
 8. Kaczmarczyk, W. (2011). _Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych _, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów