Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczno-społeczne

 
GIP-2-108-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-101-ZP-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-103-ZP-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-104-ZP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-105-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-106-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-107-ZP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-110-ZP-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły podstawowe

 
GIP-2-109-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-201-ZP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIP-2-202-ZP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-203-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-204-ZP-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-205-ZP-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIP-2-211-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły specjalności ZPP

 
GIP-2-207-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-208-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-209-ZP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-210-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język obcy specjalistyczny

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIP-2-212-ZP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-215-ZP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-216-ZP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczno-społeczne

 
GIP-2-303-ZP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-304-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

 
GIP-2-301-ZP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIP-2-302-ZP-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GIP-2-305-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-321-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-322-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-323-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-324-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-325-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-326-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-327-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-328-ZP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-329-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-