Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZP-2-102-IM-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZP-2-103-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-105-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3
-

Elective module IM

2
 
ZZP-2-106-IM-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-107-IM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Elective group IM - I semestr ZZP2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kierunkowe

 
ZZP-2-201-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZP-2-202-IM-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZP-2-203-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective group IM - II semestr ZZP2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10.

10
 

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kierunkowe

 
ZZP-2-302-IM-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZP-2-303-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZP-2-304-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-305-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective group IM - III semestr ZZP2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective group

 
ZZP-2-403-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Kierunkowe

 
ZZP-2-401-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective group

 
ZZP-2-001-IM-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-002-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-003-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-004-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-005-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-006-IM-s 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-007-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-008-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-009-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-010-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-011-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-