Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-MK-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-2-102-MK-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-2-103-MK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-104-MK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-2-105-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-106-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-110-MK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Jezyk obcy B2+ stacjonarne

2
 
ZZP-2-107-MK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-108-MK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-109-MK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-201-MK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-2-202-MK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-2-203-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-204-MK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-205-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-206-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-207-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-208-MK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-209-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective module (2 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
Expand/collapse content
ZZP-2-210-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-301-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZZP-2-302-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZZP-2-303-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-304-MK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-306-MK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-307-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-308-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-313-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective module (3 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-305-MK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-403-MK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective module (4 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-401-MK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZP-2-402-MK-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective module (3 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-001-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-002-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-003-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective module (4 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-004-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-005-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-006-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-007-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZP-2-008-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-009-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-010-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-