Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rachunkowość zarządcza
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-107-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

xxx

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie przygotować raporty finansowe dla celów odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji ZP2A_U08 Test
M_U002 umie przeprowadzić kompleksową analizę finansową organizacji i ocenić jej osiągniecia ZP2A_U19 Test
M_U003 umie zarekomendować i zastosować odpowiednie metody rachunkowości zarządczej ZP2A_U06 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 rozumie rolę systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości ZP2A_W15 Test results
M_W002 uzyska wiedzę o najpopularniejszych koncepcjach i metodach współczesnej rachunkowości zarządczej ZP2A_W15 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie przygotować raporty finansowe dla celów odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji - + - - - - - - - - -
M_U002 umie przeprowadzić kompleksową analizę finansową organizacji i ocenić jej osiągniecia - + - - - - - - - - -
M_U003 umie zarekomendować i zastosować odpowiednie metody rachunkowości zarządczej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozumie rolę systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości + - - - - - - - - - -
M_W002 uzyska wiedzę o najpopularniejszych koncepcjach i metodach współczesnej rachunkowości zarządczej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wyklad

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
2. Pomiar przychodów i kosztów
3. Analiza rentowności produktów
4. Analiza CVP
5. Sprawozdawczość segmentowa
6. Raportowanie decyzyjne – krótkoterminowa analiza przyrostowa
7. Budżetowanie operacyjne
8. Rachunkowość odpowiedzialności
9. Rachunek kosztów działań

Auditorium classes:

1. Metody kalkulacji przychodów i kosztów
2. Analiza rentowności produktów
3. Analiza CVP
4. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne
5. Metody budżetowania kosztów
6. Mierniki osiągnięć centrów odpowiedzialności
7. Rozliczenia wewnętrzne i ceny transferowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdanie testu e-learning oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Ocena końcowa jest równa ocenie zaliczeniowej (z kolokwium).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Łada M, Rachunkowość zarządcza – od kosztów do wartości, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa 2016
Weygandt J.J., Kimmel P.D., Kieso D.E, Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th edition International Student Version, Wiley 2012/2015
Balakrishnan R., Sivaramakrishnan K., Sprinkle G., Managerial Accounting, 2nd Edition, Wiley 2014
Atkinson A.A., Kaplan R., et al, Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, 6th edition, Prentice Hall 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łada M, Rachunkowość zarządcza – od kosztów do wartości, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa 2016
Łada M., Model rachunkowości zarządczej uczelni wyższej – celowy wybór czy etap rozwoju [w:] Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, (red. nauk.) M. Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015, s. 127–136.
Łada M., Nowe trendy w rachunku kosztów [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne (red.) J. Chluska, J. Rubik, Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. 2014, s. 40–48.
Łada M., Przegląd metod budżetowania kosztów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2013.
Łada M., Pomiar zorientowany na relacje z klientami w metodach rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Additional information:

None