Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Shaping your own creativity and personal development
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-002-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przygotowuje studentów do kreatywnego rozwoju i samodzielnego myślenia. Rozwija umiejętności kreowania i rozwijania własnych pomysłów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wyobraźnię i pewność siebie do rozwoju kreatywności ZP1A_U16 Presentation
M_U003 Potrafi określić swoją inteligencję emocjonalną i opisać kim może być ZP1A_U16 Presentation
Knowledge
M_W001 Definiuje zasady kształtowania kreatywności. Poznaje pojęcie Mindfulness- drogę do rozwoju ZP1A_W27 Test
M_W002 Definiuje teorie rozpoznawania asertywności i kształtowania pewności siebie. ZP1A_W27 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wyobraźnię i pewność siebie do rozwoju kreatywności - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi określić swoją inteligencję emocjonalną i opisać kim może być - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje zasady kształtowania kreatywności. Poznaje pojęcie Mindfulness- drogę do rozwoju + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje teorie rozpoznawania asertywności i kształtowania pewności siebie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Kształtowanie kreatywności. Jak pobudzić własne myślenie.
2. Mindfulness- droga do kreatywności.
3. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie.
4. Pewność siebie.
5. Asertywność.
6. Kim możesz być- sprawdź swoją inteligencje.
7. Kultura masowa jako źródło rozbudzania kreatywności.

Auditorium classes:

1. Praktyczne warsztaty kreatywności- ćwiczenie w grupach interaktywnych.
2. Realizacja i prezentacja własnych pomysłów- poszukiwanie własnej kreatywności.
3. Zarządzanie stresem.
4. Mindfulness- trening uważności – ćwiczenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 24 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z : oceny pozytywnej z wiedzy przekazanej na wykładach (w formie kolokwium zaliczeniowego) – 51%, ocena pozytywna z prezentacji – 49%.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Greene, D. Lewis – Kim możesz być.
2. A. Król – Pewność siebie.
3. A. Biela – Trening kreatywności.
4. D. Penman – Mindfulness. Droga do kreatywności.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
Zaliczenie kolokwium oraz przygotowanie prezentacji z nabytych w trakcie zajęć audytoryjnych umiejętności.
Warunki uczestnictwa w zajęciach:
Wykłady nieobowiązkowe.
Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe.
Warunki odrabiania zajęć (tryb i sposób) ustala prowadzący.
Oceny:
Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.