Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Entrepreneurship
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-107-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, odnoszące się do procedury założenia i prowadzenia własnej firmy, jak również problemy praktyczne, przedstawiające przykłady przedsiębiorczości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. ZP1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną działalność gospodarczą. ZP1A_U08 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Potrafi wykorzystać oraz połączyć wiedzę z różnych dziedzin podczas projektowanie i analizowania przedsięwzięcia biznesowego. ZP1A_U20 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę konieczną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. ZP1A_W15 Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę na temat funkcjonowania i rozwoju small biznesu. ZP1A_W26 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną działalność gospodarczą. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać oraz połączyć wiedzę z różnych dziedzin podczas projektowanie i analizowania przedsięwzięcia biznesowego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę konieczną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat funkcjonowania i rozwoju small biznesu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do przedsiębiorczości
Specyfika zarządzania przedsiębiorstwami typu small biznes
Wybrane formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa
Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników
Procedura zakładania przedsiębiorstwa
Organizacja systemu finansowo-księgowego
Źródła finansowania
Biznes plan – przyczyny tworzenia, funkcje i formy
Omówienie przykładów przedsiębiorczości i przedsiębiorców w Polsce i na świecie.

Auditorium classes:

W ramach ćwiczeń analizowane i dyskutowane będą przykłady przedsiębiorczości.
Studenci w zespołach przygotowują pomysł na własny biznes i prezentują go przed grupą.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 12 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego (obejmującego wybrane zagadnienia teoretyczne omawiane podczas wykładów) oraz z opracowanego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Godlewska-Majkowska H. (red.), Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
Ciechan-Kujawa M., Biznes plan standardy i praktyka, TNOIK, Toruń 2007
Markowski W., ABC small businessu, Marcus, Łódź 2015
Duncan K., Start jak uruchomić własną firmę, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
Akty prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz zakładania firm

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów.