Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-103-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-1-105-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-201-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-202-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-1-204-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

0
 
Expand/collapse content
ZZP-1-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZP-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective module (2 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS

9
 

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-301-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-303-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-1-304-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZP-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

0
 
Expand/collapse content
ZZP-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
ZZP-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Elective module (3 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

zarz_lic3

 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZZP-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-404-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZP-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective module (4 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

5
 
Expand/collapse content
ZZP-1-403-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-1-503-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZP-1-504-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-1-505-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-1-506-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective module (5 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-509-s
The module has not been published by the person responsible for it.
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
ZZP-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Elective module (6 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZP-1-602-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-604-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-605-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-606-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-608-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-609-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-610-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective modules - Z 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZP-1-612-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZP-1-613-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZP-1-614-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective module (4 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-007-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-008-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-009-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-011-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-012-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-013-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-014-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective module (5 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-010-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-015-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-016-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-017-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Shaping the image of the manager
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-018-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Corporate governance
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-019-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-020-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-021-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective module (6 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZP-1-022-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective module (3 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

zarz_lic3

 
ZZP-1-001-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Design thinking in management
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-002-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-003-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-004-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-005-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-006-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-