Dane EK kierunkowego:
Kod:
UX1P_U02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych.
Odniesienia do EKO:
  • S1P_U01
    potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów