Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów