Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma znajomość podstawowych praw fizyki klasycznej i wybranych zagadnień fizyki współczesnej przydatnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów