Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W08
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów