Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W11
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów