Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W14
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej