Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów