Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego