Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne