Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U10
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne