Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U04
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej