Dane EK kierunkowego:
Kod:
UX1P_K06
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Odniesienia do EKO:
  • S1P_K06
    potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności