Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U17
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi prowadzić metodami matematycznymi i ekonomicznymi analizy porównawcze rożnych rozwiązań inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T1A_U13
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi