Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U11
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia