Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_K04
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób