Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_K09
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania