Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania