Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_U04
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować pracę wieloetapową do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych o różnym stopniu trudności dobierając właściwe metody pomiarowe oraz metodologię a także ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją
Odniesienia do EKO:
 • P7S_UW_XA_01
  Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
 • P7S_UW_XA_02
  Absolwent potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych właściwych dla danego kierunku studiów.
 • P7S_UO_XA_01
  Absolwent potrafi kierować pracą zespołu.
 • P7S_UU_XA_01
  Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
 • P7S_UW_InzA_02
  Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
 • P7S_UW_InzA_03
  Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.
 • P7S_UW_InzA_04
  Absolwent potrafi zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.