Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_W01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych i biochemicznych, technik ich badania i analizy uzyskanych wyników
Odniesienia do EKO:
  • P6S_WG_XA_01
    Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
  • P6S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P6S_WG_XA_03
    Absolwent zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod stosowanych do rozwiązywania typowych problemów właściwych dla danego kierunku studiów.